Får du lyst til at svare på eller kommentere mine indlæg, skal du klikke på indlæggets overskrift. Så har du indlægget og kan svare nedenunder. Du er meget velkommen :-)
Seneste kommentarer

Politik

Blå mænd slår til igen

Så gør De Blå Mænd det igen. Slipper en masse milliarder ud som skattelettelser.  Det er dejligt at vide, at vi har så mange penge. Så man kan give dem tilbage og glæde sig over, at hospitaler – ældre/yngre-pleje – skoler osv kører helt optimalt. Ellers kan man jo ikke give pengene tilbage. Og det er jo fedt at vi får billigere mandler. 230,- pr kilo i stedet for 250,-. Og dejligt at vide, at pengene bl.a. bliver brugt til at gøre dyre biler billigere. Håber ikke, at de fjerner begravelseshjælpen. For ellers bliver der masser af lig der ligger og flyder. Men så kan vi jo hælde mandler ud over dem! Og køre over ligene i de dyre biler – for vi har råd til det!

Og så laver de et perfekt coverup! Og bringer selv begrebet ulighed på banen, i f.m. den nye reform. Så er fokus på det! Men ikke på de konkrete overgreb på de svage i samfundet.

Præcis 2 år

I dag er det præcis 2 år siden, at jeg blev bortvist og fyret fra min arbejdsplads gennem 19 år. Baggrunden har jeg beskrevet i tidligere indlæg. Det kostede arbejdspladsen en lille halv million at komme af med mig. Mine forseelser var 2 gange forkert sygemelding – og at jeg havde stillet spørgsmålstegn ved 3 kollegers frihed i forbindelse med mødepligt til en pædagogisk dag – en episode der varede mindre end 5 minutter. Desuden har jeg gjort mig morsom over nye garderober, der ikke dækkede behovet. Samtidig har jeg påvist og dokumenteret store fejl i ledelsens håndtering af løn og arbejdsvilkår. Forhold der var klart i strid med overenskomsten. Manglende udbetaling af løn, forkerte årsnormer. Alene arbejde med 45 børn. Og det er de sidste forhold ledelsen ikke kunne holde til blev påpeget – alene overfor ledelsen. Derudover uvarslede ændringer af arbejdsforhold og afholdelse af terrorpersonalemøder. En psykopat af en leder og en souschef uden indsigt i overenskomster og arbejdsvilkår. Folk uden dannelse og uddannelse – og uden indsigt i den reelle ressource de forvaltede. Da ledelsen blev ansat, var mantraet: hvis du ikke kan lide lugten i bageriet kan du skride. Først blev 3 kolleger fjernet fra afdelingen – dernæst blev 3 fyret. Herefter yderligere 3 fjernet. Tilbage var efter 2 år 1 kollega og en kæmpe røvfuld af unge vikarer. Siden har det vist sig, at der var en underliggende dagsorden: Ressourcerne skulle omplaceres fra de ældre børn til de yngste. Og alle tiltag og projekter for de ældre børn afvikles. En proces helt uden involvering eller information af medarbejderne.

Jeg tænker tit på hvor meget børnene blev snydt. Jeg havde skabt en velfungerende afdeling med masser af kontinuitet og traditioner. Hvilket naturligt skabte forventninger hos børn og forældre. Siden jeg blev fyret har de ældste gået for lud og koldt vandt – og det er imponerende, at så få er blevet meldt ud.

Jeg ville så gerne have afsluttet dette arbejde her i august. Det fik jeg ikke lov til – og ledelsen påtog sig en udgift på en halv million for at få det stoppet.

Jeg tror, uden at kunne dokumentere det, at den pågældende leder er blevet opfordret til at finde et andet arbejde. Jeg tror at nogen har kigget hans historik igennem – og set hvordan han agerede.

Så skuffende

Egentlig havde jeg glædet mig til at skifte system – fra sygemeldt på resourceydelse og hvad deraf følger af tåbelige foranstaltninger. Nu er jeg godt nok skuffet. Specielt fordi A-kasse/fagforening nu er hovedaktør på min sag.

Blev indkaldt til et CV-møde på fagforeningen. Ankommer 5 minutter for tidligt, bare for at finde lokalerne tomme – helt tomme. Lidt efter møder jeg en fortravlet sagsbehandler. Hun meddeler mig at mødet er aflyst og at jeg har fået besked. Så spørger hun om jeg er nyledig? Ingen undskyldning eller beklagelse over at have sat mig i den situation. Du kan udfylde et skema – så får du kørselsgodtgørelse!

Min første oplevelse med fagforeningen fra denne side: Dumpet. Hvorfor virker sådanne systemer så dårligt og så usympatisk. Der er fordi sagsbehandlere m.m. mister deres personlighed og bliver systemet! Fårk hvor dårligt.

Blå mænd

De lyserøde er blevet lyseblå og de blå er blevet sorte! Tænker at det ikke vare længe før vi ser skråremme i landskabet. De sorte har produceret den sorteste finanslov jeg har oplevet. Billigere biler og fastfrosset grundskyld, nedsat u-landshjælp og nedsat kontanthjælp. Lettelserne finansieres af dem der ikke har råd, mens de rige drikker champagne og kan købe endnu dyrere biler. Indtil flere af de sorte partier er løbet fra deres valgløfter. Specielt DF har et forklaringsproblem. LA graver deres egen grav ved at drikke champagne lige op i fjæset på dem de har taget pengene fra. Føj for satan!

Ny psykolog

Forrige onsdag havde jeg første møde med min nye psykolog. Bevilliget af kommunen. 13 gange på 13 uger. I går var mit andet møde. Og jeg er allerede nu klar over, at jeg sidder overfor en kapacitet. Meget effektiv, intet junk-snak – lige på! Stor intensitet. Og giver mig virkelig noget at tænke over – og sparker venligt til mig. Og påvirker helt utroligt. Hun har allerede vendt mit fokus – fra at sovse rundt i de traumatiske sidste arbejdsår – til at jeg skal anerkende mit raseri  – at jeg skal overveje hvad jeg vil med det – har meget hævnfølelse – men kan JEG bruge det til noget. At åbne en arbejdsskadesag – arbejdsmedicins har anerkendt arbejdsskade – hvad får JEG ud af det. Ved at snakke om det,- og anerkende mine egne følelser omkring det – kan jeg få det på en plads, hvor jeg kan leve et godt liv med det – et liv med fokus på hvad jeg skal med resten af mit liv – hvad jeg kan bruge fra tidligere – ikke tilbage til det der i så høj grad prægede mig i næsten hele mit arbejdsliv – at mit arbejde blev alt for meget af min identitet – i perioder hele min identitet. Og anerkende at det faktisk er en stor sorg at miste den del af sit liv og identitet. Efterfølgende har jeg haft dage – skoddage – hvor humør og energi igen er væk. PÅ trods af det – trorjeg virkelig på at hun kan flytte mig de næste 3 måneder.

Rehabilitering V

Det er gået op for mig, at jeg den 10. august skulle være startet på et kursusforløb: “Det Gode Liv”.
Det er ikke hvad der står i referatet fra rehabiliteringsmødet:

Virksomhedspraktik skønnes aktuelt ikke relevant. Bør i stedet henvises til NRC med henblik på forløb v. psykolog og råd og vejledning om kost og motion eller øvrigt efter psykologens vurdering, der kan støtte Gert. Forløbet skal maksimalt vare 13 uger.

Det er her klart, at forløbet skal defineres i samarbejde med psykologen. Psykologen er ikke informeret om dette!

Jeg har kigget på NRC’s hjemmeside – og her beskrives et forløb på 8 uger:

Forløbet foregår i hold på maximalt 15 deltagere dels i form af undervisning og gruppediskussioner og dels i form af fysisk aktivitet som bevægelse, meditation og mindfulnessøvelser.

Forløbet varer 8 uger og er tilrettelagt således, at kursisten møder fra 09:00 – 11:30 mandag, tirsdag, torsdag & fredag på RevaCenter Næstved.

Der tages plads til individuelle forskelligheder og hensyn og samtalerne målrettes undervejs efter den enkeltes behov. Den nysygemeldte borger skal dog være i stand til at følge et gruppeforløb og kunne overskue at være sammen med andre.

Jeg ser frem at blive indkaldt til møde med en visitationssamtale – for alt der her er sat i værk uden hensyntagen til mig – og udtalelser fra psykolog og hele 2 psykiatere.

Med den plan risikerer de at sende mig tilbage i mørket!

I øvrigt er jeg overhovedet ikke blevet kontaktet af NRC ???

 

Rehabilitering IV

Det er uhyrligt dårligt. Den måde rehabiliterings systemet fungerer på. Har tidligere omtalt mit møde med rehabiliteringsteamet! En yderst dårlig oplevelse af uengagerede folk, der ikke kendte min sag – og så ikke følte det nødvendigt at hilse. Der blev lavet en plan med 4 elementer: 1 motion, 2 henvisning til distrikspsykiatrien, 3 samtaler med en psykolog og 4 vejledning om kost og motion..

1   Motionen har jeg selv sat i gang og det kører fint.
2   Henvisningen er ikke videresendt til min læge – jeg har selv kontaktet min læge, der afviste distriktspsykiatrien
3   Psykologen har kontaktet mig og samtalerne er i gang – aftaler på plads!
4   Der er intet sket i f.t. vejledning om kost og motion
Min sagsbehandler har nu ferie de næste par uger

Faktum er, at stort set alt hvad der skulle sættes i gang – ikke er sat i gang – her mere end en måned efter mødet!

Faktum er, at psykologen er helt uforberedt på opgaven – det skal jeg sådan set selv definere!

Faktum er, at det eneste der virker, er det jeg selv har involveret mig i. Fuck hvor er det dårligt!
Desuden var der store fejl i referatet fra mødet!

Rehabilitering III

Blev kontaktet af en psykolog, der har fået til opgave, at mødes med mig i 13 uger! Psyk skalså vidt jeg har forstået, vejlede mig i f.t. kost og motion. Og så skal hun efter 13 uger udtale sig om min tilstand. At psyk er en jeg har haft samarbejde med synes jeg er uheldigt, og dårligt set fra rehabiliteringssteamet. Umiddelbart har jeg meldt OK på det, men egentlig har jeg ikke brug for at dele mit liv med en, der har været en stor del af min tidligere arbejdsplads – det går næppe. Tror ikke jeg kan åbne mig overfor hende. Har siddet i flere netværksmøder med hende, og hun har mildt sagt ikke aftvunget nogen form for respekt. Men nu gi´r jeg det en chance. Har fra start gjort min sagsbehandler opmærksomsom på et muligt problem – men hun har IKKE reageret! Det er simpelthen utrolig dårligt – det system fungerer. Jeg er meget lidt involveret – og det er jo for helvede mig det drejer sig om.

Rehabilitering 2

Mødet var en parodi på alle måder. Mødet starter med at jeg IKKE må komme ind mens min tidligere sagsbehandler skal fremlægge MIN sag! Efter ca. 5 minutters venten, bliver jeg hentet ind til et panel på 7 personer, der IKKE synes at man bør hilse på hinanden. De er tydeligt uengagerede og virker somom de IKKE kender særligt meget til min sag.
På trods af at jeg kun har været i kontakt med min sagsbehandler én gang for ca. 14 dage siden, er der INGEN der spørger til hvordan jeg har det – og hvordan det går pt. Efter ca. 20 minutter, hvor jeg har det virkelig svært i situationen, bliver jeg igen sendt udenfor døren. Ca. 5 minutter efter bliver jeg hentet ind for at få dommen. Jeg får at vide at konklusionen skal indeholde flere elementer, så derfor skal jeg fortsætte med at cykle, jeg skal henvises til distriktspsykiatrien og jeg skal deltage i noget de kalder sundhedspakken bl.a. med psykologvejledning, kost og motionsvejledning. Det lyder overkommeligt, men deres kendskab til mig er ikke eksisterende, så jeg er da lidt glad for at det ikke blev værre.

Om et år SKAL jeg på efterløn, eller førtidspension. Eller højst et flexjob på få timer et par eftermiddage om ugen. Men det ligger desværre ikke i mine hænder mere.

Status på helbredet

Jeg må nok erkende at jeg selv er den eneste der kan gøre noget ved min situation: PTSD, svær depression og ustyrligt kolesterol. Vedr. kolesterol er jeg blevet henvist til Roskilde sygehus, der skulle være specialister i hjerte/kar-sygdomme. RS er også specialister ventelister! Har netop fået at vide, at jeg ikke kan komme på ventelisten, fordi den er for lang! 1½ til 2 år! Men jeg hører fra dem. Vedr. PTSD/depression er  der ikke nogen mærkbar fremgang, på trods af medicinering og psykologbehandling.

Samtidig er jeg frataget sygedagpenge, og overført til ressourceforløbsydelse, som jeg kun kan kalde minimumsydelse.  Hvilket betyder, at jeg IKKE kan skifte til dyrere medicin og jeg må stoppe med at gå til psykolog.

Jeg er nu i gang med at finde overskud til at komme i gang med at motionere. Jeg har altid været glad for at cykle. Men har ikke cyklet i mere end et år, siden jeg blev fyret. Nu vil jeg have gang i cyklen igen. Motivationen er naturligvis et bedre helbred.Få produceret nogen endofiner og få en masse lys og frisk luft.

Har fået installeret Endomondo på min telefon. Her kan jeg følge fart, distance, vejr, højdemeter, kalorieforbrug og meget mere. Ruten gemmes, så jeg kan udfordre mig selv, og jeg kan selv lave ruter hjemme ved skrivebordet. Og samtidig kan jeg se andres ruter i området.

Jeg har sat mig som første mål at komme op på 70 km om ugen. Derefter 70 – 100 km om ugen. Jeg skal i dag ud på en rute, i det gamle Fladså, turen bliver på godt 25 km. Og så har jeg faktisk passeret 75 km på 3 træninger i første uge. Det blev til næsten 85 km på tre pas. Burde nok nappe 15 km i morgen for at runde de 100 km.

Musikkalender

Dan Baird ******
Thorbjørn Risager****
King King***
Dizzy Miss Lizzy****
Pink Floyd Projekt***
Queen Machine ****
Blackberry Smoke *******
En aften på Café Klin t******
AC/DC ******
Status Quo *****
Queen Machine ****
Billy Cross Band ****
Blackberry Smoke *******
The Record Company***
Thorbjørn Risager ****
Nicki Hill ******
Pink Floyd Projekt ***
2 X En aften på Café Klint ******
Jacob Dinesen ****
Jason Isbell *****
Del Barber ****
Dan Baird & Homemade Sin *******
Mike Tramp****
Thorbjørn Risager*****
BluesJam på STARS******
Thorbjørn Risager***
BluesJam 16***
Blackberry Smoke******
Biters***
Nikki Hill******
Jacob Dinesen*****
Johnny Madsen*****
Tamra Rosanes ***
Lobo Lee *****
TOTO*******
Runrig****
Jacob Dinesen*****
KongeRock II ****
Mike Zito*****
Magtens Korridor ***
BluesJam #25 ******
Shawn Holt ****
Jes Holtsø mf **
Krølle Erik **
Jason Isbell*******
Honky Tonk Goose ***
Dan Baird ******
Pink Floyd P ****
JuleBluesJam******
Brian Downey’s *****
Holtsø/Wittrock ***
Junkyard Drive ****
Nikki Hill *****
De Forrykte ´21 **
Lydsyn *****
Alan Haynes ***
Rikke Thomsen *****Akustisk
Electric Guitars ****
Lydsyn Df *****
Julejam ’22 ******
Baskery ******
De forryktes ’22 ****
Wichmanns ’22 *****